ДТИ Тозсузластирма Текноложилери Сан. Ве Тис. А.С.

Адрес:
г. Стамбул, Турция
Телефон:
+ 90 212 6 39 85 00
Веб сайт:
www.de-dedusting.com
Email: