Maidakovsky Plant LLC

Address:
1B, Tsentralnaya ul., Maydakovo, the Palekh district, the Ivanovo region 155623, Russia
Phone:
+7 (49334) 2-17-76
Website :
www.mayzavod.ru
Email: